Mã bưu điện Thái Bình (Zip/Postal Code)

Home / Tra cứu mã bưu điện - bưu chính / Mã bưu điện Thái Bình (Zip/Postal Code)

Mã bưu điện Thái Bình gồm sáu chữ số, trong đó hai chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh; hai chữ số tiếp theo xác định mã, huyện, thị xã; số tiếp theo xác định phường, xã, thị trấn và số cuối cùng xác định thôn, ấp, phố hoặc đối tượng cụ thể.

MÃ BƯU ĐIỆN TỈNH THÁI BÌNH: 410000

STTMã BCTên Bưu cụcBC cấpĐịa chỉĐiện thoại

1

410000

Thái Bình

1

Phố Lý Bôn Thành Phố Thái Bình

3838643

2

412100

Đông Hưng

2

Khu 3 Thị Trấn Đông Hưng Huyện Đông Hưng

3851222

3

412130

Đống Năm

3

Xã Đông Động Huyện Đông Hưng Thái Bình

3851285

4

412240

Châu Giang

3

Thị Tứ Xã Đông Phong Huyện Đông Hưng

3852069

5

412400

Tiên Hưng

3

Thị Tứ Xã Thăng Long Huyện Đông Hưng

3898383

6

412590

An Lễ

3

Khu Gia Lễ xã Đông Mỹ Huyện Đông Hưng

3795027

7

412800

Thái Thụy

2

Khu 6 Thị Trấn Diêm Điền Huyện Thái Thụy

3753473

8

412980

Chợ Gành

3

Xã Thụy Văn Huyện Thái Thụy

3856002

9

413110

Thụy Phong

3

Xã Thụy Phong Huyện Thái Thụy

3855002

10

413220

Cầu Cau

3

Khu Cầu Cau xã Thái Hưng Huyện Thái Thụy

3854002

11

413300

Chợ Tây

2

Xã Thái Thịnh Huyện Thái Thụy

3729265

12

413600

Quỳnh Phụ

2

Khu 1B Thị Trấn Quỳnh Côi Huyện Quỳnh Phụ

3863261

13

413760

Bến Hiệp

3

Xã Quỳnh Giao Huyện Quỳnh Phụ

3863431

14

413860

Tư Môi

3

Thị Trấn An Bài Huyện Quỳnh Phụ

3867017

15

414050

Cầu Vật

3

Xã Đông Hải Huyện Quỳnh Phụ

3865002

16

414200

Hưng Hà

2

Khu Nhân Cầu 1 Thị Trấn Hưng hà Huyện Hưng Hà

3861282

17

414360

Cống Rút

3

Xã Hùng Dũng Huyện Hưng Hà

3975003

18

414500

Chợ Nhội

3

Xã Hồng Minh Huyện Hưng Hà

3860002

19

414540

Hưng Nhân

3

Thị Trấn Hưng Nhân Huyện Hưng Hà

3862019

20

414900

Vũ Thư

2

Khu Minh Tân 1 Thị Trấn Vũ Thư Huyện Vũ Thư

3826201

21

414940

Chợ Mễ

3

Ô Mễ 1 xã Tân Phong Huyện Vũ Thư

3633263

22

415120

Tân Đệ

3

Thị Tứ Xã Tân Lập Huyện Vũ Thư

3825001

23

415320

Bồng Tiên

3

Chợ Bồng xã Vũ Tiến Huyện Vũ Thư

3827001

24

415500

Kiến Xương

2

Khu Cộng Hòa Thị Trấn Kiến Xương Huyện Kiến Xương

3821784

25

415580

Chợ Lụ

3

Xã Nam Cao Huyện Kiến Xương

3810282

26

415840

Chợ Sóc

3

Thị Tứ Xã Vũ Quý Huyện Kiến Xương

3822002

27

416000

Chợ Gốc

3

Xã Bình Thanh Huyện Kiến Xương

3818818

28

416200

Tiền Hải

2

Khu phố Tiểu Hoàng, Thị Trấn Tiền Hải Huyện Tiền Hải

3823678

29

416290

Đồng Châu

3

Xã Đông Minh Huyện Tiền Hải

3824100

30

416300

Kênh Xuyên

3

Xã Đông Xuyên Huyện Tiền Hải

3666111

31

416490

Hướng Tân

3

Xã Nam Hà Huyện Tiền Hải

3681363

32

416540

Trung Đồng

3

Thôn Trung Đồng Xã Nam Trung Huyện Tiền Hải

3883016

0902 540 640