Mã bưu điện Tiền Giang (Zip/Postal Code)

Home / Tra cứu mã bưu điện - bưu chính / Mã bưu điện Tiền Giang (Zip/Postal Code)

Mã bưu điện Tiền Giang gồm sáu chữ số, trong đó hai chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh; hai chữ số tiếp theo xác định mã, huyện, thị xã; số tiếp theo xác định phường, xã, thị trấn và số cuối cùng xác định thôn, ấp, phố hoặc đối tượng cụ thể.

MÃ BƯU ĐIỆN TỈNH TIỀN GIANG: 860000

STTMã BCTên Bưu cụcBC cấpĐịa chỉĐiện thoại

1

860000

Mỹ Tho

1

59, đường 30/4, P1, TP Mỹ Tho

3873214

2

861000

Chợ Mỹ Tho

3

46-48 Lê Lợi P1

3877801

3

861070

Mỹ Tho 2

3

80 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1

3875094

4

861400

Yersin

3

71A, Yersin, Phường 4, Mỹ Tho

3977171

5

861710

Trung Lương

3

Khu phố Trung Lương, P10

3855414

6

861740

Tân Mỹ Chánh

3

Ấp Tân Tỉnh B,Tân Mỹ Chánh

3851626

7

862000

Chợ Gạo

2

129, Ô 1khu 2, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo

3835224

8

862120

Thanh Bình

3

Ấp Bình Long, xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo

898031

9

862140

Thủ Khoa Huân

3

Ấp An Thị, xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo

836363

10

862200

Bến Tranh

3

Ấp Phú Lương A, xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo

845001

11

862250

Xuân Đông

3

Ấp Tân Thạnh, xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo

892000

12

862400

Gò Công Tây

2

Ấp Hạ, TT Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây

3838351

13

862450

Thành Công

3

Ấp Thành Nhứt, xã Thành Công, H.Gò Công Tây

891001

14

862480

Đồng Sơn

3

Ấp Thạnh Thới, xã Đồng Sơn, H. Gò Công Tây

996777

15

862500

Thạnh Nhựt

3

Ấp Bình Tây, xã Thạnh Nhựt, H.Gò Công Tây

997019

16

862550

Tân Phú

3

Ấp Tân Thạnh, xã Tân Phú, H. Gò Công Tây

890303

17

862590

Long Bình

3

Ấp Khương Ninh, xã Long Bình, H. Gò Công Tây

830250

18

862700

Thị xã Gò Công

2

4, đường Hai Bà Trưng, phường 2, TX Gò Công

3841647

19

862880

Bình Đông

3

Ấp Trí Đồ, xã Bình Đông, TX Gò Công

540022

20

863000

Gò Công Đông

2

Khu phố Hòa Thơm,TT Tân Hòa,H. Gò Công Đông

3846112

21

863050

Tân Thành

3

Ấp Cầu Muống, Tân Thành, huyện Gò Công Đông

3946800

22

863100

Vàm Láng

3

Ấp Lăng, Vàm Láng, huyện Gò Công Đông

3847233

23

863140

Tân Tây

3

Ấp 1, xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông

3840033

24

863280

Phú Đông

3

Ấp Lý Quàn 1, xã Phú Đông, H. Gò Công Tây

944128

25

863400

Châu Thành

2

Ấp Cá, Thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành

3831200

26

863500

Long Định

3

Ấp Mới, xã Long Định, huyện Châu Thành

832000

27

863550

Dưỡng Điềm

3

Ấp Hòa, xã Dưỡng Điềm, huyện Châu Thành

627838

28

863630

Vĩnh Kim

3

Ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành

833717

29

863720

Bình Đức

3

Ấp Chợ x ã Bình Đức

3853214

30

863900

Tân Phước

2

Khu 1, thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước

3848002

31

863990

Phú Mỹ

3

Phú Hữu, Phú Mỹ, Tân Phước

3849063

32

864100

Cai Lậy

2

62, đường Quốc lộ 1A, TT Cai Lậy, huyện Cai Lậy

3826503

33

864186

Nhị Quý

3

Ấp Quý Thạnh, xã Tân Hội, huyện Cái Lậy

814001

34

864230

Mỹ Phước Tây

3

Ấp Kinh 12, xã Mỹ Phước Tây, huyện Cái Lậy

827363

35

864260

Thạnh Lộc

3

Ấp 3, xã Thạnh Lộc, huyện Cái Lậy

813002

36

864270

Bình Phú

3

Ấp Bình Tịnh, xã Bình Phú, huyện Cái Lậy

816001

37

864400

Tân Phong

3

Ấp Tân Bường B, xã Tân Phong, huyện Cái Lậy

810001

38

864440

Ba Dừa

3

Ấp 17, xã Long Trung, huyện Cái Lậy

811662

39

864510

Tam Bình

3

Ấp Bình Thuận, xã Tam Bình, huyện Cái Lậy

828363

40

864700

Cái Bè

2

Khu 1A, TT Cái Bè, huyện Cái Bè

3923666

41

864810

Thiên Hộ

3

Ấp Hậu Phú 1, xã Hậu Mỹ Bắc A, Huyện Cái Bè

822666

42

864830

Hòa Khánh

3

Ấp Hòa Phúc, xã Hòa Khánh, Huyện Cái Bè

819428

43

864910

Mỹ Đức Tây

3

Ấp Mỹ Nghĩa 1, xã Mỹ Đức Tây, Huyện Cái Bè

746301

44

864950

Tân Thanh

3

Ấp 2, xã Tân Hưng, huyện Cái Bè

920000

45

864970

An Hữu

3

Ấp 4, xã An Hữu, Huyện Cái Bè

817800

0902 540 640