Mã bưu điện Trà Vinh (Zip/Postal Code)

Home / Tra cứu mã bưu điện - bưu chính / Mã bưu điện Trà Vinh (Zip/Postal Code)

Mã bưu điện Trà Vinh gồm sáu chữ số, trong đó hai chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh; hai chữ số tiếp theo xác định mã, huyện, thị xã; số tiếp theo xác định phường, xã, thị trấn và số cuối cùng xác định thôn, ấp, phố hoặc đối tượng cụ thể.

MÃ BƯU ĐIỆN TRÀ VINH: 940000

STTMã BCTên Bưu cụcBC cấpĐịa chỉĐiện thoại

1

940000

TP Trà Vinh

1

Số 70A Hùng Vương Thị xã Trà vinh

3855186

2

941700

Càng Long

2

Cụm Khóm 4, Thị Trấn Càng Long, Huyện Càng Long

3882200

3

941750

Nhị Long

VHX

Xã Nhị Long, Huyện Càng Long

3882100

4

941791

Đức Mỹ

VHX

Xã Đức Mỹ, Huyện Càng Long

3889100

5

941830

An Trường A

VHX

Xã An Trường A, Huyện Càng Long

3887600

6

941890

Tân An

3

Ấp Tân An Chợ, Xã Tân An Huyện Càng Long

3886100

7

941930

Bình Phú

VHX

Ấp Nguyệt Lãng A Xã Bình Phú Huyện Càng Long

3888504

8

941950

Phương Thạnh

3

Ấp Đầu Giồng Xã Phượng Thạnh Huyện Càng Long

3880100

9

942100

Cầu Kè

2

Khóm 4, Thị Trấn Cầu Kè, Huyện Cầu Kè

3834444

10

942180

An Phú Tân

VHX

Xã An Phú Tân, Huyện Cầu Kè

3719100

11

942220

Ninh Thới

VHX

Xã Ninh Thới, Huyện Cầu Kè

3817100

12

942300

Tiểu Cần

2

Khóm 1, Thị Trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu Cần

3822948

13

942350

Hiếu Tử

VHX

Xã Hiếu Tử, Huyện Tiểu Cần

3619100

14

942490

Ngãi Hùng

VHX

Xã Ngãi Hùng, Huyện Tiểu Cần

3618100

15

942510

Cầu Quan

3

Khóm 1 Thị Trấn Cầu QUan Huyện Tiểu Cầu

3616484

16

942600

Châu Thành

2

Khóm 2, Thị Trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành

3872200

17

942690

Hòa Minh

VHX

Xã Hòa Minh, Huyện Châu Thành

3899100

18

942770

Lương Hòa

VHX

Xã Lương Hòa, Huyện Châu Thành

3898200

19

943000

Trà Cú

2

Khóm 4, Thị Trấn Trà Cú, Huyện Trà Cú

3874444

20

943140

Tập Sơn

VHX

Xã Tập Sơn, Huyện Trà Cú

3879400

21

943180

An Quảng Hữu

VHX

Xã An Quảng Hữu, Huyện Trà Cú

3870003

22

943240

Đại An

3

Xã Đại An, Huyện Trà Cú

3878503

23

943260

Đôn Xuân

VHX

Xã Đôn Xuân, Huyện Trà Cú

3876102

24

943500

Cầu Ngang

2

Khóm Minh Thuận B, TT Cầu Ngang, H. Cầu Ngang

3825444

25

943550

Vinh Kim

3

Xã Vinh Kim, Huyện Cầu Ngang

3827200

26

943570

Kim Hòa

VHX

Xã Kim Hòa, Huyện Cầu Ngang

3826200

27

943640

Nhị Trường

VHX

Xã Nhị Trường, Huyện Cầu Ngang

3821520

28

943660

Long Sơn

VHX

Xã Long Sơn, Huyện Cầu Ngang

3825520

29

943720

Hiệp Mỹ Đông

VHX

Xã Hiệp Mỹ Đông, Huyện Cầu Ngang

3820200

30

943740

Hiệp Mỹ Tây

VHX

Xã Hiệp Mỹ Tây, Huyện Cầu Ngang

3820100

31

943900

Duyên Hải

2

Khóm 4 Thị Trấn Duyên Hải, Huyện Duyên Hải

3832444

32

943930

Trường Long Hòa

VHX

Xã Trường Long Hòa, Huyện Duyên Hải

3839100

33

943940

Hiệp Thạnh

VHX

Xã Hiệp Thạnh, Huyện Duyên Hải

3831050

34

943970

Long Hữu

3

Xã Long Hữu, Huyện Duyên Hải

3836100

35

943990

Ngũ Lạc

VHX

Xã Ngũ Lạc, Huyện Duyên Hải

3838100

36

944010

Long Khánh

3

Xã Long Khánh, Huyện Duyên Hải

3837100

37

944020

Long Vĩnh

VHX

Xã Long Vĩnh, Huyện Duyên Hải

3830100

38

944050

Dân Thành

VHX

Xã Dân Thành, Huyện Duyên Hải

3739100

0902 540 640