Mã bưu điện Vĩnh Phúc (Zip/Postal Code)

Home / Tra cứu mã bưu điện - bưu chính / Mã bưu điện Vĩnh Phúc (Zip/Postal Code)

Mã bưu điện Vĩnh Phúc gồm sáu chữ số, trong đó hai chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh; hai chữ số tiếp theo xác định mã, huyện, thị xã; số tiếp theo xác định phường, xã, thị trấn và số cuối cùng xác định thôn, ấp, phố hoặc đối tượng cụ thể.

MÃ BƯU ĐIỆN TỈNH VĨNH PHÚC: 280000

STTMã BCTên Bưu cụcBC cấpĐịa chỉĐiện thoại

1

280000

TP Vĩnh Yên

1

Số 2 Ngô Quyến, TP Vĩnh Yên

3847937

2

280100

Đồng Tâm

3

P. Đồng Tâm TP Vĩnh Yên

3867101

3

281200

Bình Xuyên

2

TT Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

3866184

4

281330

Quang Hà

3

TT Gia Khánh, Huyện Bình Xuyên

3886000

5

281500

Tam Dương

2

Thị trấn Hợp Hoà, Huyện Tam Dương

3833265

6

281800

Lập Thạch

2

Thị trấn Lập Thạch, Huyện Lập Thạch

3829217

7

281850

Liễn Sơn

3

Thị Trấn Hoa Sơn, Huyện Lập thạch

3831100

8

281980

Bến Then

3

TT Tam Sơn – Lâp thạch

3858003

9

282300

Vĩnh Tường

2

Khu 3 Thị trấn Vĩnh Tường

3839101

10

282420

Thổ Tang

3

Xã Chấn Hưng, Huyện Vĩnh Tường

3838109

11

282800

Yên Lạc

2

Thị trấn Yên Lạc, Huyện Yên Lạc

3836088

12

283400

Phúc Yên

2

Khu 5 Tiền Châu, TX Phúc Yên, Vĩnh Phúc

3869230

13

283401

Trưng Trắc

3

Khu Phố An Ninh, Phường Trưng Trắc, TX Phúc Yên

3869270

14

283460

Xuân Hoà

3

Phường Xuân Hoà, TX Phúc Yên, Vĩnh Phúc

3863072

15

283600

Tam Đảo

2

Km 10 Xã Hợp Châu, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

3896008

0902 540 640