Quy định bồi thường

Home / Điều khoản điều kiện / Quy định bồi thường

QUY ĐỊNH BỒI THƯỜNG

 1. NGUYÊN TẮC BỒI THƯỜNG
 • Tiền bồi thường thiệt hại được trả cho người gửi hoặc người nhận nếu được người gửi chỉ định.
 • Trường hợp hàng hóa bị mất hoặc hư hại hoặc bị tráo đổi một phần, mức bồi thường được tính như sau:

Số tiền bồi thường = Tỷ lệ khối lượng bị mất hoặc bị hư hỏng hoặc bị tráo đổi * Mức bồi thường.

 • Thời hiệu khiếu nại là:
 • 06 tháng, kể từ ngày kết thúc thời gian toàn trình của bưu gửi đối với khiếu nại về việc mất bưu gửi, chuyển phát bưu gửi chậm so với thời gian toàn trình đã công bố; trường hợp doanh nghiệp không công bố thời gian toàn trình thì thời hiệu này được tính từ ngày sau ngày bưu gửi đó được chấp nhận;
 • 01 tháng, kể từ ngày bưu gửi được phát cho người nhận đối với khiếu nại về việc bưu gửi bị suy suyển, hư hỏng, về giá cước và các nội dung khác có liên quan trực tiếp đến bưu gửi.
 • Thời gian giải quyết khiếu nại là trong vòng 2 tháng (đối với dịch vụ trong nước) và 3 tháng (đối với dịch vụ quốc tế) kể từ ngày TCS nhận được khiếu nại bằng văn bản.
 • Trường hợp TCS và người gửi có thỏa thuận cụ thể thì TCS sẽ bồi thường theo thỏa thuận cụ thể đó.
 1. MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI
 • Thiệt hại gián tiếp hoặc những nguồn lợi không thu được, do việc cung ứng dịch vụ không đảm bảo chất lượng gây ra.
 • Hàng dễ vỡ (thủy tinh, sành, sứ….), hoặc hàng đặc biệt (chất lỏng, mực in, sơn nước…) bị hư hại trong quá trình vận chuyển.
 • Chiến tranh, thiên tai, hỏa hoạn.
 • Hàng bị hư hại do các nguyên nhân vật lý, sinh học, hóa học… hoặc do đặc tính tự nhiên của chúng.
 • Chậm chỉ tiêu thời gian do nguyên nhân máy bay trễ chuyến, hủy chuyến.
 • Người sử dụng dịch vụ không chứng minh được việc gửi hoặc suy suyển, hư hỏng bưu gửi;
 • Bưu gửi đã được phát và người nhận không có ý kiến khi nhận bưu gửi;
 1. ĐỊNH MỨC BỒI THƯỜNG

Định mức bồi thường tuân thủ theo quy định tại Điều 24 và Điều 25 Nghị định 47/2011/NĐ-CP, cụ thể như sau:

TTLOẠI DỊCH VỤMẤT HOẶC HƯ HẠI HOẶC BỊ TRÁO ĐỔI HOÀN TOÀNCHẬM CHỈ TIÊU THỜI GIAN
IDỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH VÀ DỊCH VỤ GIAO HÀNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
1Dịch vụ chuyển phát nhanh4 (bốn) lần giá cước, nhưng tối thiểu là 500,000 đồng/bưu gửiMiễn cước dịch vụ đã sử dụng
2Dịch vụ giao hàng thương mại điện tử4 (bốn) lần giá cước, nhưng tối thiểu là 500,000 đồng/bưu gửiMiễn cước dịch vụ đã sử dụng
3Dịch vụ bảo hiểm100% giá trị khai bảo hiểmMiễn cước dịch vụ cơ bản đã sử dụng
IIDỊCH VỤ VẬN TẢI CHẬM
1Dịch vụ vận tải chậm5,000 đồng/kg– Giảm 20% cước chính nếu chậm quá 48 giờ.

– Miễn cước nếu chậm quá 96 giờ.

2Dịch vụ bảo hiểm100% giá trị khai bảo hiểmTheo định mức của dịch vụ cơ bản
IIIDỊCH VỤ “HÓA ĐƠN TÀI CHÍNH”100% số tiền phạt theo quyết định của cơ quan Thuế nhưng không vượt quá 10,000,000 đồng/bưu gửiTheo định mức của dịch vụ cơ bản
IVDỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT QUỐC TẾTheo quy định của hãng chuyển phát mà TCS kết nối qua.Theo quy định của hãng chuyển phát mà TCS kết nối qua
 • Ghi chú:

(1). Hàng hóa giá trị cao:

 • Nếu người gửi sử dụng dịch vụ “bảo hiểm vận chuyển” thì mức bồi thường là 100% giá trị khai bảo hiểm đối với tỷ lệ khối lượng bị mất hoặc bị hư hỏng.
 • Nếu người gửi không sử dụng “bảo hiểm vận chuyển” thì mức bồi thường đối với hàng hóa giá trị cao sẽ giống như mức bồi thường của hàng hóa thông thường, theo dịch vụ trên bưu gửi, không bồi thường theo giá trị hàng hóa.

(2). Đồng kiểm:

 • Nếu người gửi sử dụng dịch vụ “bảo hiểm vận chuyển” thì mức bồi thường là 100% giá trị khai bảo hiểm đối với tỷ lệ khối lượng bị mất hoặc bị hư hỏng.
  • Nếu người gửi không sử dụng dịch vụ “bảo hiểm vận chuyển” thì mức bồi thường đối với bưu gửi đồng kiểm sẽ giống như mức bồi thường của hàng hóa thông thường, theo dịch vụ trên bưu gửi và căn cứ vào tỷ lệ khối lượng bị mất hoặc hư hỏng.

(3). Hàng dễ vỡ, hàng đặc biệt

 • TCS không bồi thường cho trường hợp hàng dễ vỡ, hàng đặc biệt trong quá trình vận chuyển.

TCS EXPRESS JSC 
2/17 Phan Thuc Duyen Street, Ward 4, Tan Binh Dist., HCMC
Tel: (84) 08-38 115 815 /38 115 816
Cell Phone: 0936 666 008/ 0902 63 02 86
Website: https://tansonnhatexpress.com ; http://shipnhanh247.vn

Skype   : tcsxpress
Email    : info@tansonnhatexpress.com

 

0902 540 640