chuyển phát nhanh

Home / Posts tagged "chuyển phát nhanh"

Chuyển phát nhanh EMS

Chuyển phát nhanh EMS Là dịch vụ chuyển phát nhanh thư, tài liệu, vật phẩm, hàng hóa từ người gửi đến người nhận giữa Việt Nam trong nước và các nước trên thế giới trong khuôn khổ Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) và Hiệp hội EMS theo chỉ tiêu thời gian được Công ty…

Continue Reading

Chuyển phát nhanh nội thành Thành Phố Hồ Chí Minh

Dịch vụ chuyển phát nhanh nội thành Thành Phố Hồ Chí Minh là một trong những phương thức giao hàng giữa người bán và người mua thông qua một bên trung gian đó là bên cung cấp, hay các công ty cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh. Dịch vụ chuyển phát nhanh đã có từ rất…

Continue Reading
0902 540 640