mã bưu điện

Home / Posts tagged "mã bưu điện"

Mã bưu điện Thừa Thiên Huế (Zip/Postal Code)

Mã bưu điện Thừa Thiên Huế gồm sáu chữ số, trong đó hai chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh; hai chữ số tiếp theo xác định mã, huyện, thị xã; số tiếp theo xác định phường, xã, thị trấn và số cuối cùng xác định thôn, ấp, phố hoặc đối tượng cụ thể….

Continue Reading

Mã bưu điện Thái Nguyên (Zip/Postal Code)

Mã bưu điện Thái Nguyên gồm sáu chữ số, trong đó hai chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh; hai chữ số tiếp theo xác định mã, huyện, thị xã; số tiếp theo xác định phường, xã, thị trấn và số cuối cùng xác định thôn, ấp, phố hoặc đối tượng cụ thể. MÃ…

Continue Reading
0902 540 640