Tra cứu mã bưu điện – bưu chính

Home / Archive by category "Tra cứu mã bưu điện – bưu chính" (Page 2)

Mã bưu điện Quảng Trị (Zip/Postal Code)

Mã bưu điện Quảng Trị gồm sáu chữ số, trong đó hai chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh; hai chữ số tiếp theo xác định mã, huyện, thị xã; số tiếp theo xác định phường, xã, thị trấn và số cuối cùng xác định thôn, ấp, phố hoặc đối tượng cụ thể. MÃ…

Continue Reading

Mã bưu điện Quảng Ngãi (Zip/Postal Code)

Mã bưu điện Quảng Ngãi gồm sáu chữ số, trong đó hai chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh; hai chữ số tiếp theo xác định mã, huyện, thị xã; số tiếp theo xác định phường, xã, thị trấn và số cuối cùng xác định thôn, ấp, phố hoặc đối tượng cụ thể. MÃ…

Continue Reading

Mã bưu điện Quảng Bình (Zip/Postal Code)

Mã bưu điện Quảng Bình gồm sáu chữ số, trong đó hai chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh; hai chữ số tiếp theo xác định mã, huyện, thị xã; số tiếp theo xác định phường, xã, thị trấn và số cuối cùng xác định thôn, ấp, phố hoặc đối tượng cụ thể. MÃ…

Continue Reading
0902 540 640